Behandeling van volwassenen

Pampered young woman.Met overwegend zachte en soms stevige handgrepen maakt de osteopaat uw weefselstructuren weer soepel en beweeglijk. Hierdoor verbetert de functie en daardoor kunnen de klachten verminderen of zelfs geheel verdwijnen.Binnen 4 tot 6 behandelingen zal verbetering merkbaar zijn afhankelijk van ernst en karakter van de aandoening.Er zijn verschillende reacties op behandeling mogelijk, variërend van een afname of juist tijdelijke toename van de klacht, tot vermoeidheid of soms een emotionele reactie. Dit is een goed teken, want het lichaam reageert! Het lichaam heeft tijd nodig om zich aan te passen aan de nieuwe situatie. Geef uw lichaam de kans om te herstellen door voldoende rust in acht te nemen.De osteopaat zal uitleg geven over de behandeling en zal indien nodig oefeningen en adviezen meegeven met betrekking tot voeding en leefstijl in relatie tot uw klachten of het onstaan ervan. Denk bijvoorbeeld aan: eten, slapen, drinken, werken, sporten, ontspanning etcetera. Zo zal getracht worden om samen met u het inzicht te vergroten in de factoren die verstoringen in het lichaam kunnen geven en zo uw gezondheid verminderd.