Contra-indicaties

Contra-indicaties: klachten die niet geschikt zijn voor osteopathie. Indien de osteopaat een contra-indicatie vermoedt, zal hij dit aangeven en u adviseren om de huisarts te raadplegen. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Ziektes met een parasitaire, microbiële, virale, bacteriële oorsprong
  • Ziektes die vallen onder de oncologie (=allerlei vormen van kanker)
  • Orthopedische breuken
  • Op het moment dat de patiënt koorts heeft

Osteopathie is ook niet:

  • Het uitvoeren van ingrepen van heelkundige aard
  • Het voorschrijven van geneesmiddelen
  • Fysiotherapeutische behandelingen
  • Injecties van welke aard dan ook.

Wanneer de aandoening niet valt onder het toepassingsgebied van de osteopathie maar wel een bijkomende diagnose of therapie vereist is, zal de osteopaat zijn patiënt daarin adviseren.