Osteopathie

massaging

Gezondheid (definitie WHO, 1948): Gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn en niet slechts de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijke gebreken.

Osteopathie is een manuele behandelmethode waarbij het zelf genezend vermogen van het lichaam ondersteund wordt. De osteopaat ziet het lichaam als één functionerend geheel. De verschillende weefsels (bindweefsel, organen, spierweefsel, botten, bloedvaten en zenuwweefsel) in het lichaam hebben een beweeglijkheid en elasticiteit. Ze beïnvloeden elkaar. Bewegingsbeperking in het ene weefsel heeft invloed op de beweeglijkheid van het andere. Bewegingsbeperkingen kunnen diverse klachten veroorzaken. Uitgangspunt is dat, waar weefsel goed beweeglijk is, circulatie kan plaats vinden en klachten minder kans krijgen. Zie "Klachten/Indicaties" om te lezen welke klachten door een osteopaat behandeld kunnen worden.

De Osteopaat gaat op zoek naar de bewegingsbeperkingen die ervoor zorgen dat het lichaam niet meer in staat van de klacht te herstellen. Dit is niet altijd de plek waar de klacht zich uit! De patiënt kan ergens pijn ervaren terwijl de beperkingen zich elders in het lichaam bevinden. Zo kan een pijnlijke schouder het gevolg zijn van een litteken, ontstaan door een operatie in de buikregio. Een goede osteopaat behandelt dus de patiënt (en zijn bewegingsbeperkingen in het lichaam) en niet de klacht. Het kan zijn dat twee personen met dezelfde klacht (b.v. schouderpijn) een totaal andere behandeling ondergaan aangezien de oorzaak verschillend kan zijn.

Mens als geheel behandelen
Een osteopaat behandelt niet alleen de klacht maar de totale persoon met zijn klacht. Hij kijkt dus naar de mens als geheel. Het 'geheel' betekent hier het lichaam met al zijn lichaamssystemen en de geest/psyche. Deze oefenen een belangrijke invloed op elkaar uit. Psychische klachten, zoals bijvoorbeeld bij stress/spanningen, kunnen zo leiden tot lichamelijke klachten. Maar ook andersom hebben lichamelijke klachten invloed op de psyche en geestelijke welbevinden van een mens. De osteopaat richt zich in de behandeling op het lichamelijke deel. Hij beïnvloedt hiermee tegelijkertijd het geestelijke deel van de patiënt en zijn welzijn. Hierin is continu een wisselwerking. Dit is een holistische benadering van klachten.

Video's over osteopathie
Op de website van osteopathie.nl: https://www.osteopathie.nl/werkwijze/youtube
Wouter Steenhuizen legt uit wat osteopathie kan inhouden: https://vimeo.com/48869183

Wetenschappelijk onderzoek
Informatie over wetenschappelijk onderzoek in de osteopathie is te vinden op de website van Stichting Wetenschappelijk Osteopathisch Onderzoek (SWOO). http://swoo.nl/nl/home/