Complementair

Complementair betekent letterlijk aanvullend. Osteopathie is een complementaire manuele geneeswijze. Osteopathie is dus aanvullend op de reguliere geneeskunde, maar het is geen vervanging voor de huisarts of de specialist. Osteopathie wordt veel toegepast bij patiënten uit het grijze gebied: wel klachten, maar geen (duidelijk) aanwijsbare medische oorzaak. De patiënt hoort dan vaak  de opmerking: "U moet er mee leren leven" of "we kunnen niets bij u vinden".

De geregistreerd osteopaat heeft een hoog opleidingsniveau. Een osteopaat heeft een 5-jarige opleiding gevolgd en heeft meestal een vooropleiding Fysiotherapie. Naast beroepsspecifieke vakken worden er klassiek wetenschappelijke vakken gedoceerd zoals anatomie, fysiologie, neurologie en embryologie. Dit alles maakt van de osteopaat een breed georiënteerd therapeut. Belangrijk onderdeel van de studie zijn vakken als pathologie en uitsluitingdiagnostiek. Hier wordt veel aandacht aan besteed omdat patiënten zonder tussenkomst van een arts een osteopaat kunnen consulteren.

Indien hij/zij haar diploma heeft behaald mag de titel DO (Diploma Osteopathie) achter de naam gevoerd worden. Een osteopaat kan alleen geregistreerd worden wanneer aan kwaliteitseisen is voldaan. Zodra de osteopaat geregistreerd is mag hij MRO achter zijn naam zetten (Member of the Register of Osteopaths). De MRO-osteopaat is verplicht nascholingen te volgen om zijn registratie te behouden en valt onder het klacht- en tuchtrecht van het register.

Een gediplomeerd en geregistreerd osteopaat heeft dus de titels DO-MRO® achter zijn naam staan.

In Nederland wordt osteopathie gerekend tot de alternatieve geneeswijzen. In andere landen zoals Zwitserland, Frankrijk, Amerika en Engeland, waar de osteopathie al langer bestaat, valt de osteopathie onder de reguliere geneeskunde.